Omsorgsbolig og bolig med heldøgns bemanning

 • Vi har ulike botilbud til eldre, personer med demens, nedsatt funksjonsevne, funksjonshemminger, psykiske lidelser og/eller rus.
 • Det er felles søknadsskjema for alle boligtypene.

 

Ordinær omsorgsbolig

Dette er boliger for eldre og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er knyttet til Aktivitetshusene Træleborg, Sem og Slagen. Der er det ulike aktivitetstilbud og kantine som det er mulig å benytte.

 • Boligen er ditt private hjem.
 • Du leier boligen av Tønsberg kommune og betaler en månedlig husleie
 • Det er ikke fast bemanning ved omsorgsboligene.
 • Trenger du medisinsk behandling og oppfølging må du bruke fastlegen din.
 • Trenger du hjemmehjelp og hjemmesykepleie, utføres dette av hjemmetjenesten (må søkes om).

Les mer om hjemmetjenester

Les mer om aktivitetshusene

 

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning for mennesker med demens

Boligen er for personer som har en demenssykdom og ikke klarer deg selv eller klarer å tilkalle hjelp. Får du tildelt omsorgsbolig vil du også få vedtak om hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Her vil du få pleie og omsorg hele døgnet.

Dette er lagt opp som et bofelleskap hvor du har din egen leilighet som består av ett oppholdsrom/soverom og eget bad.  Boligene har ikke kjøkken og alle måltider blir servert i fellesarealet. 

Vi har boliger som er knyttet til Eik sykehjem og Nes sykehjem.

 

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning på Re helsehus

Boliger tilknyttet Re helsehus blokk A. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede. Omsorgsplassen er å betrakte som beboers hjem. Dette er et tilbud til personer som på grunn av alder, helse eller funksjonshemming har et omfattende behov for en tilrettelagt bolig med bemanning. Hjemmetjenester tildeles etter individuelt behov. Beboer må bruke egen fastlege.

 

Boliger med heldøgns bemanning

Dette er bofellesskap til personer med, nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming, alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus.

Boligene inngår i et bofelleskap hvor du har din egen leilighet som består av ett oppholdsrom/soverom og eget bad.  De fleste leiligheter har kjøkken, i tillegg finnes det også felleskjøkken i flere boliger. Noen praktiserer felles måltid, andre har egne måltider inne i sin leilighet, så dette er svært varierende. Felles måltider er ikke en del av tjenesten, så dette er noe tjenestemottakerne betaler for selv.

Fakta om tilbudet

 • Boligen er ditt private hjem.
 • Du leier boligen av Tønsberg kommune og betaler en månedlig husleie
 • Trenger du medisinsk behandling og oppfølging må du bruke fastlegen din.
 • Boligen yter helsetjenester og praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring. Fattes som vedtak fra tildeling.
 • Det er egenandel på praktisk bistand.

 

Felles for alle boligtypene


Kostnader

 • Du leier bolig av Tønsberg kommunale Eiendom. Leiepris varierer ut fra størrelsen på boligen. 
 • Det er egenandel hvis du får tildelt hjemmetjenester.
 • Det betales kostpenger til felles måltider. 

 

Hvem kan søke?

Du må bo i Tønsberg kommune. Se også kriterier for det enkelte tilbudet.

Slik søker du

Du som har behov for tjenesten eller pårørende søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan velge om du vil søke elektronisk eller bruke papirskjema. 

 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for deg som vil fylle ut på papir (PDF)

 

Dette skjer etter at du har sendt inn søknad

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om det du har søkt om innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

 

Klage

Du kan klage på vedtaket.


Annen info

Det er ofte ventetid på å få disse tjenestene.
 

Kontakt oss

For hjelp til søknaden, eller for andre spørsmål, ta gjerne kontakt med avdeling for tildeling av omsorgstjenester (THO).

Telefon 33 34 87 30 (telefontid mandag til fredag: kl.10.00 -14.00)