Startlån og tilskudd

Kort fortalt

Startlån og tilskudd fra kommunen er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet for å spare.


Les mer om hvem som kan få startlån og tilskudd fra kommunen på Husbankens nettsider
 

Søk startlån og tilskudd

 

Før du søker

I forkant av en søknad anbefaler vi at du går nøye gjennom ditt forbruk, gjerne et år tilbake i tid.

Sett opp månedlige utgifter på:

 • mat/drikke, klær/sko
 • personlig pleie
 • lek & fritid
 • reise (kollektivt)
 • husholdningsartikler
 • møbler
 • andre dagligvarer
 • telefon/mediebruk 
 • bil
 • barnehage
 • sfo
 • spebarn

De tre siste punktene er aktuelt dersom det legges inn barn/venter barn.

Boligkontoret

Boligkontoret i kommunen behandler søknadene om startlån og tilskudd. Har du spørsmål til boligkontoret, ring telefon 33 34 89 30 eller kom innom kontoret. Åpningstid mandag - fredag kl 08.00 - 15.00. Du kan også sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no

Her finner du Boligkontoret