Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet for å spare.


Les mer om hvem som kan få startlån og tilskudd fra kommunen på Husbankens nettsider
 

Slik søker du

Du kan søke elektronisk fra søknadsskjemaet under.

Søk startlån og tilskudd
 

Før du søker

I forkant av en søknad anbefaler vi at du går nøye gjennom ditt forbruk, gjerne et år tilbake i tid.

Sett opp månedlige utgifter på:

 • mat/drikke, klær/sko
 • personlig pleie
 • lek & fritid
 • reise (kollektivt)
 • husholdningsartikler
 • møbler
 • andre dagligvarer
 • telefon/mediebruk 
 • bil
 • barnehage
 • SFO
 • spedbarn

De tre siste punktene er aktuelt dersom man har eller venter barn. 
 

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med NAV på telefon: 55 55 33 33 (mandag til fredag kl. 09.00-15.00). Du kan få hjelp per telefon eller sette opp timeavtale. 

Du kan også komme til NAV Tønsberg for å få hjelp og veiledning. Bemannet åpningstid: mandag - fredag: 11.00 - 14.00. Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.
 

Her finner du NAV Tønsberg

Adresse: Anton Jenssens gate 1, 3125 Tønsberg