Fritidskontakt

Kort fortalt

  • Fritidskontakt (tidligere støttekontakt), er et tilbud for personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.
  • Du kan søke om tjenesten fra vårt felles skjema for helse- og omsorgstjenester

 

Hva er en fritidskontakt?

Fritidskontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. En fritidskontakt kan tilby sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Noen ganger gjelder oppdraget enkeltpersoner, andre ganger en gruppe - kanskje i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

Hvem kan få tilbudet?

Personer i Tønsberg kommune som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. Det gjøres individuelle vurderinger og fattes vedtak etter gjeldene regler.

 

Slik søker du

Hvis du ønsker tjenesten kan du fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Søknaden behandles av Tildeling helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for deg som vil skrive ut og fylle ut på papir

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Trenger du ledsagerbevis?

Les mer og søk om ledsagerbevis fra denne siden.

 

Ønsker du å bli fritidskontakt?

Les mer om å bli fritidskontakt fra denne siden.

 

Kontaktinfo til kontoret for tildeling av helse- og omsorgstjenester

Telefon: 33 34 87 30 (Telefontid: 10.00 - 14.00)