Ledsagerbevis

Kort fortalt

  • Kort som kan gi rabatter til den som er ledsager til en funksjonshemmet. 

Hva tilbyr vi?

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmede sin ledsager:

  • fri eller rabattert adgang til offentlig kulturtilbud
  • fri eller rabattert adgang til fritidsarrangementer 
  • visse transportmidler.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan delta i samfunnet uten å ha med seg ledsager, til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, eller å benytte offentlige transportmidler. 

Kriterier/vilkår

Normalt vil ordningen gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk og fysisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser
  • Hjerte/lungesykdommer, allergier og lignende

Slik søker du

Søknadsskjema ledsagerbevis

Du kan også søke på vegne av en person som trenger ledsager bevis, via linken over.

Passfoto må vedlegges søknaden samt uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialseksjon, som bekrefter søkers funksjonshemming.

Send skjemaet til:
Tønsberg kommune
Servicesenteret
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Informasjon og veiledning kan du få ved å henvende deg til Servicesenteret i Tønsberg rådhus.

Hva skjer videre med din søknad?

Søknader behandles av Servicesenteret. 

Deretter får du svar om du har fått tildelt tjenesten eller ikke.

Vi sender deg ledsagerbeviset i posten.

Hva koster det?

Det er gratis å få ledsagerbeviset. 

Det er den enkelte arrangør eller transportselskap som avgjør om de aksepterer ledsagerbeviset , og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir.

Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. 

Kontakt oss

Besøksadresse : Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, inngang fra Seebergsgt. 

Telefon: 33 40 60 00

Klage

Får du avslag på din søknad om ledsagerbevis kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til Tønsberg kommune Servicesenteret. 

Klageinstans er Klageutvalget i Tønsberg kommune, men før klagen sendes dit skal den sendes til Servicesenteret som vil vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket sendes saken til Klageutvalget for behandling.