Frivillighet

Frivillighet

 

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune ønsker et tett samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere.
   
 • Frivilligkoordinatoren samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innenfor mestring og helse.

 

Hva er en frivilligkoordinator?

 • Kommunens kontaktledd mot frivillig sektor
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, lag og foreninger, pårørende og innbyggere som har lyst til å engasjere seg
 • Samarbeide på tvers av sektorer
 • Systematisere samarbeidet med frivilligheten innenfor mestring og helse for å få til gode løsninger til det beste for innbyggerne
 • Koordinere og følge opp frivillighetsarbeidet i kommunen
 • Gi nøkkelpersoner i helsevirksomhetene opplæring i bruk av Friskus, en interaktiv og reklamefri digital plattform som samler alle kommunens aktiviteter og frivillige tilbud på en plass.

Gå til Friskus

 

Hvem kan kontakte en frivilligkoordinator?

 • Alle som ønsker å engasjere seg som frivillig og gjøre en viktig innsats i samarbeid med kommunen eller i frivillige organisasjoner, lag og foreninger
 • Organisasjoner, lag og foreninger
 • Medarbeidere i kommunen
 • Andre samarbeidspartnere

 

Kontakt oss

Frivilligkoordinator: Eva Marie Wang-Norderud

Telefon: 476 42 505

E-post: eva.marie.wang-norderud@tonsberg.kommune.no

Til toppen