Flytter Helsestasjon for ungdom

- Vi tror det er smart å samle flere helsetilbud til ungdom på ett sted, sier tjenesteleder Linn Anette Berg. Tirsdag 4. juni flytter Helsestasjon for ungdom inn til Ung Arena+ i Prestegaten. 

Gruppebilde av ansatte ved Helsestasjon for ungdom - Klikk for stort bildeDenne gjengen er klar til å ta i mot ungdom i nye lokaler.

 

Helsestasjonen for ungdom er et gratis helsetilbud til alle mellom 13 og 24 år. Nå flytter helsestasjonen fra dagens lokaler i Anders Madsens gate til Ung Arena+ i Prestegaten. 

- Nå samles enda mer av helsetilbudet til ungdom på ett sted. Ung Arena+ har allerede et veldig godt tilbud innenfor psykisk helse, og nå kan man få de tjenestene som helsestasjonen tilbyr på samme sted. Noen kan ha sammensatte utfordringer og behov for flere tjenester, og nå blir det lettere å tilby ungdom god hjelp raskere, sier Linn Anette Berg. 

Én dør inn

Ung Arena+ er et tilbud til ungdom i alderen 13-25 år, og har som mål å bedre ungdommers psykiske helse. Senteret i Prestegaten ble offisielt åpnet i mars, og der kan ungdom enkelt komme i kontakt med fagfolk fra ulike tjenester kommunen og ved Sykehuset i Vestfold.

- Tanken bak Ung Arena+ er at det skal være én dør inn, og at man ikke skal behøve å orientere seg om hvilke tjenester som kan tilby ulike former for hjelp før man tar kontakt. Nå blir tilbudet enda bedre, sier Berg. 

Populært tilbud

Helsestasjon for ungdom har både helsesykepleiere, jordmor og lege tilgjengelig, og er et tilbud som blir mye benyttet. Målgruppen er ungdom i alderen 13-24 år, og i fjor registrerte helsestasjonen rundt 1.790 besøk. 

- Vi ser at vi får flere og flere besøk for hvert år. Vi hjelper først og fremst med hormonell prevensjon og testing for kjønnssykdommer, men mange kommer også for å få råd og veiledning i forbindelse med forhold hjemme eller i parforholdet. Vi kan også sette vaksiner, og noen kommer til oss med psykiske helseutfordringer eller rusproblematikk, forteller helsesykepleier Katrine Viken Foyn.

Det er også mange som besøker helsestasjonen med spørsmål og bekymringer knyttet til egen seksuell helse. 

- Vi gjennomfører også samtaler rundt kjønnsidentitet, og noen oppsøker oss fordi de er utsatt for voldtekt eller overgrep. Da kobler vi på Overgrepsmottaket i Vestfold dersom ungdommen ønsker det, sier Viken Foyn. 

- Lettere å ta kontakt

Ungdom i målgruppen kan kontakte helsestasjonen uavhengig av hvilken kommune de bor i. Helsesykepleier Cathrine Møller Brun forteller at det ofte er ungdom innom som er bosatt i andre kommuner. 

- Det er et poeng at ungdom skal kunne bruke den helsestasjonen som er i nærheten, uavhengig av bostedskommune. Noen går på skole i Tønsberg men er bosatt i andre kommuner, og noen syns nok det er enklere å oppsøke helsestasjonen i en annen kommune fordi det blir litt mer anonymt, sier hun. 

Møller Brun tror at det også vil gjøre enklere for ungdom å besøke helsestasjonen når den blir en del av Ung Arena+. 

- Jo bredere et helsetilbud blir, jo mindre stigmatiserende vil det bli å benytte det. Nå får vi et bredt tilbud, der ungdom med psykiske helseplager og ungdom som har behov for prevensjon eller vaksiner kan få hjelp samme sted, sier hun.