Publisert 20.04.2018

Ansvarlig Salg er et kurs rettet mot salg og salgssteder i kommunene.

Publisert 05.04.2018

Re og Tønsberg slår seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger et nytt kommunevåpen. Nå oppfordres alle til å sende inn forslag. Kanskje er det du som har ideen til det som skal bli symbolet på den nye kommunen?

Publisert 05.04.2018

8. mai er den nasjonale frigjørings- og veterandagen. I Tønsberg markeres dagen i Minneparken ved Domkirken fra kl. 17.00. 

Publisert 04.04.2018

Har du søkt om barnehageplass innen 1. februar, kan du forvente skriftlig svar innen uke 15.

Publisert 14.03.2018

Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Publisert 02.03.2018

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Publisert 28.02.2018

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg blir en virksomhet fra 1. mars 2018.

Publisert 27.02.2018

Tønsberg kommunale fastlegekontor flytter 01.03.2018 til nye lokaler i Tønsberg interkommunale Legevakt.

Publisert 21.02.2018

Lag og foreninger gjør i dag en betydelig innsats for å inkludere alle barn og unge. Tønsberg kommune ønsker i større grad å hjelpe til med dette arbeidet ved å samle ideer og innspill under et dialogmøte. Her er det store muligheter for å påvirke hvilke tiltak som skal iverksettes og testes.