Publisert 17.11.2017

Er du en av de som bryr deg, og som kan tenke deg å gi litt av din tid til 
en person eller en familie som har alvorlig sykdom, og er i livets siste fase?

Publisert 16.11.2017

Saksmengden på byggesak er fortiden så stor at du må regne med lengre saksbehandlingstid. 

Publisert 14.11.2017

Bypakke Tønsberg-regionen   anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

Publisert 10.11.2017

I Tønsberg kommune opplever vi et økende problem med fett i avløpsrørene. Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser. Dette gjelder både private og kommunale ledninger. Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Tønsberg mye penger hvert år - helt unødvendig. 

Publisert 09.11.2017

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til arbeid mot barnefattigdom.  Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Publisert 07.11.2017

Rådmannens forslag til budsjett for 2018

Publisert 02.11.2017

Kommunen vil gjerne minne om den nye registreringsplikten for virksomheter som selger tobakk. 

Publisert 02.11.2017

Frivillige organisasjoner som kan dokumentere aktiviteter rettet mot voksne personer med psykiske plager, kan sende inn en skriftlig søknad om økonomisk støtte.

Publisert 25.10.2017

Kommunen arrangerte i går kveld åpent møte om klima på biblioteket. Engasjementet blant de oppmøtte var stort, og det kom mange forslag til hva som kan gjøres for å redusere klimagassutslippene i Tønsberg.

Publisert 20.10.2017

Alle som sender epost i løpet av helgen vil få en melding 24 timer etter utsending om at epost ikke har kommet frem. Dette er helt normalt og du trenger ikke sende eposten om igjen. Den blir kun satt i kø og vil komme inn som normalt på mandag 23.10.