Aktuelt

Aktuelt

I dag hadde ordfører med kake til helsestasjonen for å uttrykke en takk til de som sitter med smittesporing i kommunen. Smittesporing er en tidkrevende jobb som både legger beslag på helger sene kveldstimer, spesielt for Britt Bech-Hanssen Hofstad. –jeg avslutter ca ved midnatt, kan hun fortelle.

   

- I Tønsberg sentrum føres overvann og avløpsvann i samme rørsystem. Ved store nedbørsmengder blir det for lite kapasitet på nettet og overløpende overvann og avløpsvann går ut i Kanalen. For å unngå dette skal det settes i gang et omfattende arbeid med separering av overvann og avløp i flere gater i sentrum, forteller byggeleder i Tønsberg kommune, Jan Olav Stein. 

 - Septikktømmer for båter på Vallø båthavn er nå tilbake i normal drift, så da kan lystbåter tømme ved stasjon, melder Geir Johansen, tjenesteleder for vann og avløp hos Teknisk Drift i Tønsberg kommune. 

Det dreier seg om en butikkansatt bosatt i en annen kommune. Personen har vært på jobb flere dager i uke 31.

Stadig flere oppsøker legevakta uten å ringe først. Dette skaper problemer med logistikk og kø, og kan også skape unødige smittesituasjoner.

Myndighetene oppfordrer helsepersonell til å være forsiktige i forbindelse med utenlandsreiser i ferien. De råder dem som jobber i helsevesenet til å teste seg for koronaviruset etter reiser, selv etter å ha vært i såkalte «grønne» land utenfor Norden. 

Alle med symptomer på covid-19 bør testes ifølge Folkehelseinstituttet som kom med en ny rutine for testing denne uka. Barn under 10 år med kun lette symptomer kan se an symptomene før testing.

Gjennom seks kvelder med foredrag får deltakere ved pårørendeskolen mer kunnskap om sykdommen, tjenestetilbud og samhandling. - Målet er å bidra til en lettere hjemmesituasjon, samtidig som det gir mulighet til å treffe andre pårørende i samme livssituasjon, sier Bjørg Dobbe Rønningstad, demenskoordinator.

-  Det ble i mai åpnet en mulighet med begrenset og kontrollert besøk i kantine eller ute i en definert hage på hvert sykehjem. Det er åpnet vesentlig mer opp nå, forteller Laila Mjøs, virksomhetsleder Sykehjemmene.

Teknisk drift melder om vannet i Kjelleolla må kokes før det drikkes.

Til toppen