Aktuelt

Aktuelt

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Nødvarsel er en ny tjeneste fra norske myndigheter. Hvis det oppstår en alvorlig situasjon, kan politiet og sivilforsvaret sende et varsel direkte til din mobiltelefon.

 

Oversiktsbilde Kaldnes Vest

Mandag 6. februar kl 14.30 presenteres planer for Kaldnes Vest for  kommuneutvalgene i Færder og Tønsberg. Du kan følge møtet direkte.

 

Illustrasjon

Kjenner du en som gjør litt ekstra for en grønnere verden? Tønsberg kommune er på jakt etter vinneren av klimaprisen 2023, og trenger din hjelp til å nominere kandidater.

 

Visste du at nyutdannede sykepleiere får en lønn som tilsvarer åtte års ansiennitet når de får jobb i Tønsberg kommune? I dag har vi et stort team på plass under "Sykepleiernes arbeidslivsdag" på Universitetet i Sørøst-Norge. Målet er å rekruttere sykepleiere til de kommunale helsetjenestene.  

NRK-dokumentaren «Brennpunkt» har gjort inntrykk på mange. I to episoder som omhandler kommunal eldreomsorg, har de avdekket tilfeller der eldre mennesker ikke har fått den hjelpen og omsorgen de har behov for. Vi forstår at både pasienter og pårørende kan bli engstelige etter å sett disse programmene.   

Bilde av elektriker i arbeid

I årets budsjett er det satt av mer penger til vedlikehold av kommunalt eide boliger og bygg. Det er en økning på ca. 63 millioner kroner samlet over 4 år, og 10 millioner til oppgraderinger hvert år. Det gir innbyggerne bedre tilbud, men har du tenkt på at det også skaper muligheter og aktiviteter for lokalt næringsliv?

 

Kommunestyret

Onsdag 1. februar klokken 18.00 avholdes kommunestyremøte på fylkeshuset i Tønsberg.  

 

- Musikk er et universelt språk, og vi håper dette vil bidra til gode opplevelser og en følelse av tilhørighet, sier Bodil Bøe Bettum. Nå starter kommunen kor for mennesker med demens, og prosjektet avsluttes med konsert på Oseberg kulturhus. 

Revetal sentrum

Nå skal uterommene på Revetal bli bedre. Målet er å skape plasser hvor folk vil møtes. Alle som bryr seg om Revetal sentrum inviteres derfor til dialogmøte for å diskutere hvordan pengene best kan brukes for å skape de beste møteplassene, aktivitet og hyggelige uterom for de som bor der, driver næring og er på besøk.

Til toppen