Publisert 14.12.2018

Budsjett 2019 - Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022 ble vedtatt av bystyret 12.12.2018.

Publisert 14.12.2018

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 20. november 2018 endringer gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2. 

Publisert 13.12.2018
Pårørendeskolen

Er du pårørende til en med demens?

Publisert 11.12.2018

Fra januar 2019 går Tønsberg kommune over til en ny digital fakturaløsning. Den nye løsningen er tryggere og raskere for deg som mottaker, samtidig som det er miljøvennlig og kostnadsbesparende. Heretter kan du som innbygger betale din faktura med et tastetrykk. I løpet av våren 2019 innfører vi også Innbyggerinnsyn hvor innbyggerne kan få oversikt over alle sine fakturaer, både betalte og ubetalte.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 01.12.2018

Fett i avløpsrørene er et økende problem. Ribbefett og annet fett i kjøkkenvasken er med på å tette avløpsrørene. 

Publisert 21.11.2018
Fysio-pilates

Opplever du en begynnende balansesvikt?

Har du smerter og plager i rygg eller nakke?

Ønsker du å bli bedre kjent med egen kropp?

Publisert 20.11.2018
Hilde Arntzen, Ann Christin Alsvik og Tanja Ekeid 1

Inspirasjonsprisen deles ut årlig av Forum for rus og psykisk helse i Vestfold. Prisen skal bidra til oppmerksomhet på fagfeltet, og er ment som en anerkjennelse av nytenkning/metodeutvikling og skal bidra til inspirasjon til videreutvikling av fagfeltet.

Publisert 17.11.2018
Innbyggerdialog - gruppebilde

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.