Nå nærmer det seg åpning av Ung Arena+

Virksomhetsleder Kari Seierstad i Ung Arena+ sine lokaler - Klikk for stort bilde

Tirsdag 5. mars er det offisiell åpning av Ung Arena+. Nå jobbes det for fullt for å få lokalene ferdige.

– Dette blir en informasjonsvegg, og her kommer det en benk som skal gå hele veien rundt hjørnet her – og så helt bort hit!

Virksomhetsleder Kari Seierstad viser og forteller om planene for Ung Arena+-lokalene i Prestegaten 3. Foreløpig er det en del som gjenstår, men gipsveggene har nylig blitt malt i rekke forskjellige farger, og fargene er det ungdommene selv som har valgt.

– Ja, dette blir et tilbud til ungdom, og da skulle det bare mangle at ungdommen er med på laget – og i utformingen, sier Seierstad.

På den offisielle åpningen 5. mars blir det snorklipping og en overraskelse fra de unge, og både ordføreren, kommunedirektøren og sykehusdirektøren vil være til stede.

Stort satsingsprosjekt

Ung Arena+ skal være en tjeneste for ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år. Tønsberg kommune har gått sammen med Sykehuset i Vestfold for å samle erfaringskonsulenter, helsepersonell og frivillige på ett sted.

– Når flere aktører jobber på samme sted, har vi mulighet til å samordne hjelpen, slik at man slipper å føle seg som en «kasteball» i systemet. Da blir hjelpen også bedre tilrettelagt og mer effektiv, sier Kari Marthinsen ved Sykehuset i Vestfold.

Hun er prosjektleder for satsingen, og hun legger til at det blir et stort lag.

– Det blir nesten 40 personer som skal jobbe i Ung Arena+, sier hun.

– Psykologspesialister, psykiatere, spesialsykepleiere fra sykehuset, leger, helsesykepleiere og jordmødre fra helsestasjonen for ungdom, kommunepsykolog og familieterapeuter fra Familiehuset – i tillegg til barnevernspedagoger, vernepleiere og utekontakter fra flere andre tjenester.

– Hele helsestasjonen for ungdom flytter inn her. Totalt blir det en svær gjeng, og alle er veldig dedikerte til dette prosjektet, sier Kari Seierstad.

Alle har taushetsplikt, uavhengig av hva slags rolle man har, og tjenesten vil være gratis og helt uforpliktende.

Rask hjelp

Ung Arena+ skal være et trygt, godt sted der ungdommen kan komme i kontakt med tjenesteapparatet. Samtalene og hjelpen man får, kan være med å forebygge og hindre utenforskap. I tillegg kan det avdekkes risiko for å utvikle psykiske lidelser og rusproblemer. Helsefremmende og forebyggende aktiviteter er gjennomgripende i tjenesten, og det gis helse- og sosialfaglig hjelp når behovet er til stede.

– I Ung Arena+ skal vi jobbe sammen på tvers av sektorer og fag for å gi rett hjelp til rett tid for den unge. Én dør inn, sier Kari Seierstad.

Ung Arena+ ligger strategisk til vegg i vegg med ungdomskafeen til Ung i Tønsberg. Kafeen er åpen hver ukedag mellom 15.00 og 18.00. Etter stengetid og frem til 20.00 blir det temakvelder og ulike aktiviteter.