Forelder for første gang, gravide og nyfødte

  • Ønsker du råd og støtte under svangerskapet eller i barseltiden?
  • Trenger du veiledning inn i rollen som småbarnsforelder?
  • Har du spørsmål om amming, barsel og småbarnstid?

  

 

Her kan du få hjelp 

Jordmortjenesten

Helsestasjonen for 0-6 år

Familiehuset