Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kort fortalt

  • En kreftkoordinator hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. 

Hva er en kreftkoordinator?

  • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
  • En person som kan bistå og hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende, og er med på å samordne tilbud og tjenester i kommunen.

Hvem kan kontakte en kreftkoordinator?

Dersom du eller noen du kjenner har kreft, og ønsker en kontaktperson eller samtalepartner. Kreftkoordinator har taushetsplikt.

Hva får du?

  • informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Mandag-fredag kl 08.00-15.30

Irene Bjällhag
Telefon: 33 34 87 00
Mobil:    409 10 055
E-post: irene.vivian.bjallhag@tonsberg.kommune.no

Ingvill Stordal
Mobil: 409 11 989
E-post: ingvill.stordal@tonsberg.kommune.no

Til toppen