Kreftkoordinator

Kort fortalt

 • En kreftkoordinator hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.
 • Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. 

Innhold på denne siden

Kreftkoordinator

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

 

Hva er en kreftkoordinator?

 • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
 • En person som kan bistå og hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen.
 • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende, og er med på å samordne tilbud og tjenester i kommunen.
   

Hvem kan kontakte en kreftkoordinator?

Dersom du eller noen du kjenner har kreft, og ønsker en kontaktperson eller samtalepartner. Kreftkoordinator har taushetsplikt.
 

Hva får du?

 • informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
 • informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
 • hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
 • legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
 • kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre


Hva koster det?

Tilbudet er gratis.
 

Kontakt oss

Irene Bjällhag
Telefon 409 10 055 (mandag-fredag kl 08.00-15.30)
irene.viviann.bjallhag@tonsberg.kommune.no

Ingvill Stordal
Telefon 409 11 989 (tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08.30-15.00)
ingvill.stordal@tonsberg.kommune.no

 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Alle pasienter som får en kreftdiagnose, blir inkludert, og får automatisk tilbud om "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft". Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få dekket dine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

Tilbud om samtale

Du får tilbud om en samtale for å kartlegge behovene dine. Dette gjelder både når du er til behandling i spesialisthelsetjenesten og når du blir fulgt opp av den kommunale helse- og omsorgstjenester.
Tema for samtalene vil avhenge av dine behov og hva som er viktig for deg i din livssituasjon, samt oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

Pakkeforløpet skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for pasienter som har fått en kreftdiagnose. Det gjelder også ved tilbakefall. 

Har du spørsmål om pakkeforløp?

Ved spørsmål ta kontakt med tildelingskontoret for helsetjenester i Tønsberg kommune på telefon 33 34 87 30 (Telefontid mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00) eller kreftkoordinator på 409 10 055 / 409 11 989.