Langtidsutlån

Langtidsutlån

Kort fortalt

  • For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig behov (over 2 år eller livet ut) og vesentlig redusert funksjonsevne. Hjelpemidlene lånes ut fra NAV etter at søknad er innvilget.

Hva kan du låne?

Du kan få låne hjelpemidler som kan bidra til å løse et praktisk problem i hverdagen og som kan gi økt selvstendighet og mestring. Du kan blant annet få låne ganghjelpemidler, rullestol, kjøreramper eller seng.

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler men NAV dekker ikke alle produktene; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Slik søker du

Har du behov for langtidsutlån av hjelpemidler, tar du kontakt med Ergoterapitjenesten, enten ved å fylle ut henvendelsesskjema eller ringe telefonnummer 911 80 384 i åpningstiden mandag til fredag kl. 12.00-13.30.

Henvendelsesskjema ergoterapitjenesten

Dersom du ønsker det, kan du selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold uten bistand fra ergoterapeuten.

Søknadsskjema hjelpemidler

Hvor henter du hjelpemiddelet?

Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Hjelpemidlene utlånt fra NAV leveres til Hjelpemiddeltjenesten i kommunen. De tar kontakt med deg for å avtale utkjøring. Du kan også hente hjelpemiddelet selv hos Hjelpemiddeltjenesten.

Hjelpemiddeltjenesten holder til i Hedrumgaten 2.

Åpningstid: mandag - fredag kl. 08.30 - 11.00.

Telefon: 33 31 86 50

 

Retur av hjelpemidler

Når hjelpemidler du har utlånt av ulike grunner ikke lenger er i bruk, skal de leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlene leveres til Hjelpemiddeltjenesten i kommunen, som deretter sender de videre til NAV Hjelpemiddelsentral. 

Dersom hjelpemidlene er for store til at man selv får de med i egen bil, kan man kontakte Hjelpemiddeltjenesten for bistand.

Retur av fastmonterte hjelpemidler, som takheis og omgivelseskontroll, kan avtales direkte med NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark eller du kan kontakte Hjelpemiddeltjenesten. 

Til toppen