Avlastningstilbud til personer over 20 år

Avlastningstilbud til personer over 20 år

Kort fortalt

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva er avlastning?

Avlastningstilbud gjelder personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter, nødvendig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
 

Hvem kan søke om avlastning?

Du kan søke om avlastning når du som omsorgsyter til daglig gir omfattende omsorg til en person som er over 20 år og har stort omsorgsbehov.

Har du omsorg for barn mellom 0-20 år og trenger avlastning, kan du klikke på denne linken.


Hva får du?

Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter, f.eks. i form av privat avlastning, dagsenter, private institusjoner, i institusjon/avlastningsbolig, praktisk bistand – daglige gjøremål (hjemmehjelp).
 

Slik søker du om avlastning

Du søker om avlastning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema sendes til Tønsberg kommune, se «Veiledning til utfylling av søknadsskjema.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan man kan klage følger av vedtaket.

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss kan du ringe Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10.00 og 14.00.

Her finner du oss

Besøksadresse: Grenaderveien 11, 3 etasje, Eik

Til toppen