Søke helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

  • Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester
  • Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for deg som vil fylle ut på papir (PDF)

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp til søknaden.

Telefon: 33 34 87 30 (Telefontid mandag-fredag: kl. 10.00 - 14.00)

 

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.
 

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. 

Klagen skal sendes til Tildelingskontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til statsforvalteren eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse.

Klageskjema (ID-porten)
 

Klageskjema for deg som fil fylle ut på papir (PDF)