Bruk av fyrverkeri

Hvis det skal brukes fyrverkeri på andre tidspunkt enn på nyttårsaften, kreves det tillatelse fra politiet. Det er aldri tillatt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Forbud i sentrum

Også på nyttårsaften er det forbudt å bruke fyrverkeri fra Kanalbrua i syd til Olav Trygvasonsgate i nord, vest for Farmannsveien/Stoltenbergs gate ned til Byfjorden. I dette området er Slottsfjellplatået godkjent oppskytingsplass for privat fyrverkeri, og Honnørbrygga godkjent som oppskytingsplass for offentlig fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 18.00 til 02.00.

Ingen dispensasjon 1.mars-15.august

Tønsberg kommune viser et svært restriktiv praksis knyttet til dispensasjon fra forbudet mot fyrverkeri. Av hensyn til dyr og fugler vil alle søknader om dispensasjon i perioden 1. mars til 15. august bli avvist. 

Les politivedtektene på Lovdata.no.