Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljregulering av Nedre Langgate 19 i møte 06.10.2021, i KST-sak 132/21. 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14. 

 

Vedtatt plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljregulering av Hotel Kubben, KST-sak 112/21.

Plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 27.08.2021, UPB-sak nr.: 174/21 vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS på vegne av Tønsberg kommune oppstart for detaljregulering av Presterød skole.

Planområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 24.09.2021, UPB-sak nr.: 189/21 i ny 1. gangsbehandling  vedtatt å legge planforslag til detaljregulering av del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate ut til høring og offentlig ettersyn.  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Basbergrønningen Nord, sak. 192/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Narverødveien 40 - planid 3803 20120058 sak. 191/21.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 sak. 178/21.

 

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 109/21 i møte 16.06.2021 vedtatt:

  • Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Forskriften trer i kraft 01.07.2021. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no og på våre nettsider.

Til toppen