Etterregistrering - produksjonstilskudd

Etterregistrering - produksjonstilskudd

Utegris Sverre Dahl Du har mulighet til å etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden frem til og med 10. januar året etter søknadsåret. Du logger deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden.

Klikk på knappen "Endre og lever søknad", og gjør de etterregistreringene du ønsker. Det er totalsum for søknadsåret du skal føre opp når du etterregistrerer. Husk å kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at du har lagt inn de etterregistrerte opplysningene.

Avløserutgifter er den ordningen som de fleste er inne og etterregistrerer. Her er det viktig å være klar over følgende:

 • Kostnadene som føres opp skal gjelde for 2021.
 • Kostnader fra avløserlag/avløsning kjøpt fra andre foretak skal føres uten mva. Dersom ditt foretak ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkl. mva.
 • Utgifter til avløsning omfatter utgifter til arbeid knyttet til foretakets husdyrdrift. Det gis ikke tilskudd til leie av maskiner eller annet materiell (kun leie av arbeidskraft) som benyttes under utførelse av en tjeneste. 
 • Avløseren som benyttes må være minst 15 år når avløsningen utføres.
 • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra det foretaket vedkommende er avløser for, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra dette foretaket.
   

Andre ordninger som også kan etterregistreres er:

 • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
 • Livdyr fra kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
 • Rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober.
 • Frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober.
Til toppen