Høye kvoter for årets rådyrjakt

Høye kvoter for årets rådyrjakt

Rådyrjakt Berit Nordby Pettersen I dag blir årets fellingstillatelser sendt ut i posten. Kommunen har økt kvotene betraktelig, for å prøve å redusere bestanden - noe vi ser på som nødvendig.

Hovedgrunnene til at kommunen ønsker å redusere rådyrbestanden er:

  • At en betydelig andel rådyr blir påkjørt og drept i trafikken. I løpet av det siste året har ca. 130 rådyr blitt påkjørt, og av disse har 72 blitt drept. Konsekvensene ved påkjørsler er store, særlig i forhold til dyrenes lidelser i slike situasjoner. De påkjørte dyrene lider, skadde dyr blir ikke alltid funnet, og når mordyr blir drept i trafikken, ligger de hjelpeløse kalvene igjen. Sammenstøt med hjortevilt kan også være en påkjenning for de sjåførene som er involvert – både psykisk, fysisk og økonomisk. 
  • At rådyr er vertsdyr for flått og hjortelusflue. Med en stor rådyrbestand øker antallet av disse middene/parasittene. Flått kan skape alvorlige sykdommer hos mennesker og dyr. Hjortelusflua kan spre en bakterie fra rådyr til mennesker som kan føre til opphovning og sterk kløe.
  • At det har blitt observert pelslus på rådyr i kommunen. Dette er en parasitt som lever i pelsen til rådyrene. Spredning av parasitten skjer ved direkte kontakt og opptrer primært i områder med høy rådyrbestand. Pelslusa forårsaker kraftig kløe og rådyret skraper av seg pelsen på utsatte steder av kroppen.

Minstearealet ble redusert f.o.m. 2020, slik at uttaket av rådyr i kommunen kunne økes. Selv om jaktuttaket har økt de siste to årene, har trafikkpåkjørslene økt i samme periode. Kommunen ønsker derfor å benytte seg av å fravike minstearealet med 50 %. Denne økningen av fellingstillatelser håper vi kan snu trenden av trafikkpåkjørsler.

Kommunen oppfordrer til å skyte den kvoten som er tildelt, slik at bestanden kan reduseres kraftig – særlig i området gamle Tønsberg kommune, hvor tettheten er størst. Det anbefales også å skyte enslige hunndyr, slik at bestanden kan reduseres ved å ta ut noen av produksjonsdyrene.
 

Til toppen