Karbonfangst i jordbruksjord: Årets siste markdager!

Bildet viser tidligere markdag - Klikk for stort bilde Hans Ivar Nesse I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til årets siste markdager om karbonfangst i jordbruksjord.

For vår oversikt, er det fint om dere sender påmelding til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no
Påmeldingsfrist: Dagen før hver markdag. Om du glemmer å melde deg på, er du selvsagt likevel velkommen!

Dato og tidspunkt for markdager

2. november, klokka 09:00 til 11:00 på NLRs forsøksfelt på Barkåker:
Her er en lenke som viser på kart hvor oppmøtestedet er.

3. november, klokka 16:00 til 17:30 på NLRs forsøksfelt på Barkåker:
Her er en lenke som viser på kart hvor oppmøtestedet er.

Tema på markdagene

Etableringsmetoder for vårsådde og sommersådde fangvekster. Vi ser på resultatet av forsøksfeltet hvor det er etablert 10 ulike vårsådde fangvekster på to ulike såtider, i bygg, havre og hvete. Forsøksfeltet er finansiert av Klima og Miljøprogrammet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det har vært en tørr sommer, men med tette kornåkre og store avlinger. Tilslaget på de vårsådde fangvekstene har derfor vært noe dårlig i år, men vi ser på hva som har vært mest vellykket og vi ser litt på forsøksresultater og erfaringer fra tidligere år. 

Filmopptak på markdagene

Vi orienterer om at kommunen kommer til å filme på markdagene. Formålet er å lage en video som viser landbrukets bidrag til å fange karbon og bedre vannkvaliteten.