Nytt søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag

Nytt søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag

Storelva Sverre Dahl Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn på naturverdier. Statsforvalteren har utarbeidet et nytt skjema som skal hjelpe deg som ønsker å utføre tiltak i vassdrag.

Mer veiledning om lovverket, samt søknadsskjema finner du på hjemmesiden hos statsforvalteren.

Til toppen