Stor aktivitet i billeskadd skog

Stor aktivitet i billeskadd skog

Hogst i Våle hos Leif Bjune - Klikk for stort bildeHogst i Våle hos Leif Bjune Rune Nordeide Det er høy hogstaktivitet i skogen om dagen, etter store angrep av granbarkbiller. Det er viktig å følge med i egen skog, slik at en kan ta ut tømmeret før kvaliteten forringes.


Den varme høsten har gjort at granbarkbilla har utviklet to generasjoner i stedet for en, som er normalt. Siste generasjon er fortsatt i angrepne trær, så det er viktig å få ut disse før sommeren 2022. Har du skog med flere gjentatte angrep, bør skogen vurderes hogd selv om den er ung. Verdien av treet reduseres med 2/3, om det er angrepet av biller og blir tørrgran. Begrepet skoghygiene finnes i skogloven, og det er derfor viktig å ta ut angrepet skog for å dempe spredning til andres og egen skog. 

Grunnen til at vi har kommet i denne situasjonen, er tørkesommeren 2018. Da ble mange bestand svekket, som igjen er inngangsport for granbarkbillene.  I 2018 ble det også utviklet to generasjoner biller. Denne sommeren har det vært rekordhøy billeaktivitet, og billene har i tillegg angrepet friske trær som ikke tidligere har vært svekket.

Følg med og kontakt aktuelle tømmerkjøpere, slik at skadene ikke blir for store!

Til toppen