I mål med bosetting av flyktninger

I mål med bosetting av flyktninger

Kommunalsjef Geir Viksand. - Klikk for stort bilde

- Det å ta imot så mange mennesker på en skikkelig måte krever mye av oss som kommune, og det er mange som har gjort en stor innsats, sier kommunalsjef Geir Viksand. Midt i desember vil Tønsberg ha bosatt alle de 210 flyktningene som IMDi anmodet kommunen om å bosette i 2022.

Krigen i Ukraina har ført til store flyktningstrømmer i Europa, og aldri før har det blitt bosatt flere flyktninger i Norge. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet norske kommuner om ta imot 35.000 flyktninger i år, men Aftenposten kunne nylig fortelle at 18 kommuner ender med å ta imot færre flyktninger enn de har blitt bedt om.

- I Tønsberg klarer vi å oppfylle løftene våre om å bosette 210 personer. Det hadde vi ikke klart uten en koordinert innsats fra flere virksomheter i kommunen vår, sier Geir Viksand, kommunalsjef for kultur- og næringsutvikling.

172 av de 210 flyktningene er ukrainere, mens 38 er overføringsflyktninger fra andre land.

- Startet tidlig

Flere kommuner rapporterer om boligmangel, for dårlig kapasitet i norskopplæringen og mangel på kompetanse og kapasitet i integreringsarbeidet.

- Det kan se ut til at små kommuner har hatt større utfordringer med å bosette sin andel av flyktningene. Det har vært utfordrende og krevende også i Tønsberg, men vi har klart det, sier Viksand.

Han mener en viktig suksessfaktor har vært at kommunen var tidlig ute med å iverksette nødvendige tiltak for å møte flyktningsituasjonen.

- Vi var tidlig ute med å etterspørre boliger, og folk stilte tilgjengelige boliger til disposisjon. Tønsberg læringssenter var tidlig ute med å øke bemanningen både på lærersiden og i bosetting- og veilederarbeidet. Dermed har vi vært i stand til å ta imot flyktninger og få dem inn i norskopplæring og introduksjonsprogram innenfor fristene, sier han.

Han forteller at det også har vært jevnlige møter gjennom året for å koordinere innsatsen fra kommunens side.

- I tillegg har frivilligheten stilt opp, og det er mange lag og organisasjoner som har bidratt og deltatt i dugnaden, sier han.

Bedt om 240 i 2023

Nasjonale myndinghet legger til grunn at det vil komme 35.000 flyktninger til Norge også i 2023. I dag har IMDi også offentliggjort hvor mange flyktninger de anmoder norske kommuner om å ta imot.

- Tønsberg blir anmodet om å ta imot 240 flyktninger neste år, altså enda noen flere enn i år. Anmodningen skal nå opp til politisk behandling, og det vil trolig skje i februar, sier Viksand.

IMDi presiserer at anslaget er usikkert, og at det nasjonale tallet kan bli både lavere og høyere enn 35.000.

Til toppen