Medvirkning

Som innbygger i Tønsberg kommune, ønsker vi at du kan ta del i beslutninger som har betydning for deg og ditt lokalsamfunn.  Her kan du se hvilke måter du kan påvirke saker som du har meninger om, eller har lyst å ta opp selv.

Hva er medvirkning?

Med medvirkning mener vi retten og muligheten du har til å bidra til å utvikle kommunen med din kunnskap og dine meninger. 

 

Slik kan du medvirke

Åpen post i kommunestyremøte

Har du et budskap eller et spørsmål til politikerne i Tønsberg kommune? Da kan du delta på «Åpen post» i kommunestyremøtet og få inntil fem minutter taletid! Du melder deg på ved å sende en e-post til sekretariat@tonsberg.kommune.no.  Oppgi navn, kontaktinformasjon og temaet du ønsker å snakke om.

Les mer om åpen post

 

Direkte spørmål til ordfører

Ønsker du å stille ordføreren et spørsmål direkte kan du sende en e-post. Ordfører Frank Pedersen har også faste tider der han er tilgjengelig for innbyggerne. Det er hver siste tirsdag i måneden i Glassgården i Farmandsstredet fra 15.00-16.30, og annenhver torsdag kl 14.00-15.30 på Re-torvet.

Send e-post til ordfører

Se ordførers kalender
 

Innspill til planer og høringer

Kommunen legger ofte ut på høring forslag som er under utarbeidelse, dvs. at kommunen ber om innspill eller merknader til videre arbeid. Noen ganger sender kommunen også ut innbygger- eller brukerundersøkelser. Svarene fra høringer og undersøkelser brukes til å bearbeide forslaget, og til å belyse saken fra flere sider når forslaget sluttbehandles.

Se hvilke høringer og planer som ligger ute og kom med dine innspill

 

Frem en sak for kommuneststyret med MinSak

Du kan foreslå saker som du mener vil gjøre det bedre i kommunen. Hvis du får to prosent, eller 300 av innbyggerne til å skrive under på din sak, blir den behandlet av kommunestyret.  

Frem en sak for kommunestyret med MinSak