Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Regelverk som skal følges for utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg

Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Ny utgave 2017 ble vedtatt av Utvalg for miljø, teknikk og næring i sak 012/20 den 22.01.2020.

2 deler

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler.

  1. Tekniske bestemmelser
  2. Administrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser

De tekniske bestemmelsene setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner som er tilknyttet offentlig nett. Tekniske bestemmelser er opphavsrettslig beskyttet og må kjøpes.

Kjøp boken hos Kommuneforlaget

Kjøp boken på Ebok.no
 

Administrative bestemmelser