Vannmåler

  • Nytt i 2024 er at alle nye bygg skal ha vannmåler installert, også boliger (kommunestyresak- 186/23)
  • Tønsberg kommune skal gå over til fjernavlesning av vannmålere (kommunestyresak – 186/23).
  • Avlesning av vannmåleren utføres ved nyttår hvert år. Beskjed om avlesning vil bli sendt ut i desember.

Hvem har vannmåler? 

I Tønsberg kommune skal alle næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige bygg ha vannmåler installert. 

Nytt i 2024 er at alle nye bygg skal ha vannmåler installert, også boliger.
Det ble vedtatt i sak 186/23 i Kommunestyret 13. desember 2023. (PDF, 930 kB)

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og kloakk for eiendommen. Priser framgår av kommunens gebyrregulativ. 

For eksisterende boligeiendommer kreves det ikke vannmåler. Huseier kan imidlertid installere vannmåler, hvis det er ønskelig. Dette kan være lønnsomt, dersom vannforbruket på eiendommen er lite. 
 

Installering av vannmåler 

Vannmålere i Tønsberg kommune kjøpes inn og eies av kommunen. Installasjon utføres av godkjent rørlegger, og bekostes av abonnent.
 

Søknad

Søknad må sendes til kommunen på forhånd. 

Søknadsskjema for vannmåler

 

Avlesning

Avlesning av vannmåleren utføres ved nyttår hvert år. Beskjed om avlesning vil bli sendt ut i desember. Abonnenten leser selv av måleren og rapporterer målerstand inn via sms eller web, innen gitt frist. 

Vi oppfordrer abonnenter til å lese av vannmåleren flere ganger i året.

En eventuell vannlekkasje eller feil på måleren vil da kunne oppdages raskere. 

Det er nå bestemt at Tønsberg kommune skal gå over til fjernavlesning av vannmålere.
Det ble vedtatt i sak 186/23 i Kommunestyret 13. desember 2023. (PDF, 930 kB) 

Eiendommer som i dag har manuelt avleste vannmålere, vil få nye fjernavleste målere. Utskifting av målere begynner våren 2024, og vil fortsette et par år framover. Igangsetting av det trådløse nettverket som skal brukes til innsamling av data, LoRaWAN, pågår.

I kommunens forskrift om vann og avløps gebyrer finnes mer informasjon om bruk av vannmålere.

 

Spørsmål om gebyrer

Send e-post til kom-tek@tonsberg.kommune.no.

Se mer på siden for  kommunale gebyrer
 

Kontakt oss

Adam suliman  ( tekniske spørsmål)
adam.suliman@tonsberg.kommune.no
Telefon: 915 58 688

Bodil Reinertsen (tekniske spørsmål)
bod@tonsberg.kommune.no
Telefon: 950 33 312