Vannmåler

Kort fortalt

Informasjon til abonnenter om regler for vannmålere i Tønsberg kommune.

Hvem har vannmåler? 

I Tønsberg kommune skal alle næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige bygg ha vannmåler installert. 

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og kloakk for eiendommen. Priser framgår av kommunens gebyrregulativ. 

For boligeiendommer kreves det ikke vannmåler. Huseier kan imidlertid installere vannmåler, hvis det er ønskelig. Dette kan være lønnsomt, dersom vannforbruket på eiendommen er lite. 

Installering av vannmåler 

Vannmålere i Tønsberg kommune kjøpes inn og eies av kommunen. Installasjon utføres av godkjent rørlegger, og bekostes av abonnent.

Søknad

Søknad må sendes til kommunen på forhånd. 

Søknadsskjema for vannmåler

Avlesning

Avlesning av vannmåleren utføres ved nyttår hvert år. Beskjed om avlesning vil bli sendt ut i desember. Abonnenten leser selv av måleren og rapporterer målerstand inn via sms eller web, innen gitt frist. 

Vi oppfordrer abonnenter til å lese av vannmåleren flere ganger i året.

En eventuell. vannlekkasje eller feil på måleren vil da kunne oppdages raskere. 

I kommunens forskrift om vann og avløps gebyrer finnes mer informasjon om bruk av vannmålere.

Kontakt oss

Spørsmål om gebyrer kan sendes til kom-tek@tonsberg.kommune.no.

Se mer på siden for  kommunale gebyrer

Adam suliman  ( tekniske spørsmål)
adam.suliman@tonsberg.kommune.no
Telefon: 915 58 688

Bodil Reinertsen (tekniske spørsmål)
bod@tonsberg.kommune.no
950 33 312