Åpnet ny møteplass ved Re helsehus

I oktober startet arbeidet med å etablere en ny, utendørs møteplass for beboere og besøkende ved Re helsehus. I dag ble den nye møteplassen åpnet - og plassen har fått navnet “Solplassen”. 

Ordfører Frank Pedersen klipper snor. - Klikk for stort bilde

 

Ordfører Frank Pedersen stod for den formelle åpningen av møteplassen, som er ett av prosjektene i Handlingsplan for uterom på Revetal. Planen ble vedtatt av kommunestyret før sommeren 2023. 

Både pensjonistforeningen og eldrerådet var veldig tydelige på at de ønsket en ny møteplass utenfor helsehuset. Det var allerede fine utearealer fra før, men det var ønske om å få en felles møteplass der folk kan komme sammen uavhengig av hvilken avdeling de tilhører. Området nord-øst for helsehuset har blitt gruset opp, og det er satt opp benker og bord. Det er også etablert en turvei fra helsehuset bort til den nye møteplassen.

Landskapskollektivet har prosjektert anlegget, og Håkonsen og Sukke har vært entreprenør. 

Neste tiltak ut i handlingsplanen for Revetal er etableringen av en bekkepark ved Revetalbekken, med turveier, broer og møteplasser. Planlagt anleggsstart er våren 2025.