Foreslår forskrift om tidligere skjenkestopp

Foreslår forskrift om tidligere skjenkestopp

- Det er krevende å sørge for at smittevernreglene blir fulgt når mange alkoholpåvirkede mennesker er samlet på ett sted, sier rådmann Egil Johansen. Nå foreslår han at formannskapet får myndighet til å pålegge serveringsstedene i byen å stenge ved midnatt, dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.Klikk for stort bilde 

Da restauranter og serveringssteder igjen kunne åpne dørene etter den akutte fasen av koronakrisen, etterlyste aktører i serveringsbransjen i Tønsberg felles retningslinjer fra kommunen. Etter dialog med bransjen sendte kommunen tidligere i vår ut en veileder til serveringsstedene. Det ble også gitt beskjed om at dørene skulle stenges senest ved midnatt, og alkoholserveringen en halv time tidligere.

- Jeg er glad for at vi har en ansvarlig serveringsbransje i Tønsberg som ønsker å ta smittevernet på alvor, men etter en gjennomgang i kommunen ble det klart at vi ikke hadde hjemmel til å kreve at serveringsstedene skulle stenge tidligere. Nå foreslår vi derfor at kommunestyret gir formannskapet myndighet til å vedta en forskrift om reduserte åpningstider og skjenketider ved behov, sier Egil Johansen.

Forslaget skal behandles i kommunestyret 17. juni.

Håper det ikke blir nødvendigKlikk for stort bildeEgil Johansen, rådmann. 

Egil Johansen håper at det ikke blir nødvendig å pålegge serveringbransjen begrensede åpnings- og skjenketiden.

- Vi er klar over at begrensede åpningstider er svært krevende for serveringsbransjen, og forstår at alle ønsker å kunne holde åpent til ordinære tider i sommerukene. Vi må likevel innse at kampen mot koronaviruset enda ikke er vunnet, og at det fremdeles er nødvendig å opprettholde visse tiltak for å begrense risikoen for smittespredning, sier han.

Dersom både gjestene og serveringsstedene er bevisste på å ta sin del av ansvaret, vil dette ifølge rådmannen redusere mulighetene for at kriseledelsen vil anbefale formannskapet å pålegge tidligere skjenkestopp.

- Kommunen har mulighet til å begrense åpningstider og skjenketider når det er nødvendig, men vi er samtidig forpliktet til å oppheve tiltakene så snart behovet opphører, sier han.

Kort høringsfrist!

Siden forskriften skal behandles politisk allerede 17. juni, er det svært kort høringsfrist i saken.

Høringsuttalelser sendes digitalt innen mandag 8. juni kl. 12.00.

Dokumentene i saken

Høringsnotat (PDF, 401 kB)
Forslag til forskrift (PDF, 125 kB)

Send ditt høringssvar her!

Til toppen