Fraråder bading i Revovannet

Fraråder bading i Revovannet

Det er oppdaget kraftig algeoppblomstring i Revovannet på grensen mellom Tønsberg og Holmestrand. Kommuneoverlege Sigmund Skei fraråder å benytte vannet til rekreasjonsformål, eller å la hus- og beitedyr drikke vannet.
Klikk for stort bilde 

- Oppblomstringen ble oppdaget i forbindelse med den ordinære vannovervåkingen som gjennomføres av fylkesmannen og kommunene. Etter mikroskopering viser det seg at det hovedsakelig dreier seg om blågrønnalgen Dolichospermum ellipsoides, forteller Sigmund Skei.

Algen assosieres med produksjon av både levergiften microcistin og nervegiften saxitoxin. Det ble observert store mengder alger i rekreasjonsområdet Nordsand i sørøstenden av vannet, men det kan være store forekomster i andre viker.

- Konsentrasjonen kan bli så høy at det medfører en reell fare mennesker som bader og for beite- og kjæledyr som drikker vannet. Derfor fraråder vi sterkt å benytte Revovannet til rekreasjonsformål, og ber dyreeiere passe på at dyrene ikke drikker av vannet, sier Skei.

Anbefalingen om ikke å benytte Revovannet til rekreasjonsformål gjelder inntil videre. 

Det er heldigvis mange andre fine badesteder i Tønsberg kommune - les mer om dette her.

Til toppen