Her analyserer de 1000 prøver hver dag

Her analyserer de 1000 prøver hver dag

Mikrobiologisk laboratorium ved Sykehuset i Vestfold har gjennomgått store endringer siden koronapandemien ble et faktum i begynnelsen av mars. - Vi er veldig fornøyd med den servicen og effektiviteten dere leverer. Derfor fortjener dere ekstra oppmerksomhet med kake, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Klikk for stort bildeFra venstre avd. leder Bodil Tidemand Ruud, ordfører Anne Rygh Pedersen, fagbioingeniør Camilla Holmsen, molekylærbiolog Inger Lill Anthonisen og HR-direktør Bente Krauss.

Viktig jobb gjøres for å holde smitten nede

- Etter å ha vært med inn på Mikrobiologisk avdeling og Genteknologisk seksjon på sykehuset og sett hvordan de jobber, så er vi mektig imponert over jobben som gjøres her, sier Anne Rygh Pedersen.

Avdelingen var faktisk et at de første laboratoriene som fikk på plass den viktige korona-PCR-testen som avklarer smittede på en sikker måte. For at avdelingen skulle håndtere en stadig økende prøvemengde, ble det nødvendig med betydelig omorganisering og tilrettelegging. 

Avdelingen etablerte en egen test

Siden koronaviruset var helt nytt, så fantes ingen kommersielle koronatester på markedet og avdelingen måtte selv etablere en egen test. Molekylærbiolog Inger Lill Anthonisen har vært sentral i dette arbeidet. For å påvise viruset pålitelig, er det nødvendig med en såkalt «PCR»-test. PCR består i at en oppformerer deler av viruset i en komplisert reaksjon som omfatter en rekke step med kjemikalier og reagenser som må kjøres i en kjede som omfatter flere ulike maskiner. Når mengden av oppkonsentrerte virus-gener når et visst nivå, kan det detekteres og tolkes for svar ut. Det er ikke så enkelt som å putte prøven i en maskin og lese av positiv eller negativ test, som kanskje noen tror.

Omstillingsdyktige ansatte jobber mer enn vanlig

På disse avdelingene har de lange dager nå under denne krevende covid-19 epidemien.Klikk for stort bildeInne på laboratoriet, Inger Lill Anthonisen har stått ansvarlig for utviklingsarbeidet av korona-PCR-testen på laboratoriet. Inger Marie Saga og Kathrine Hagen Svenke i dyp konsentrasjon med noen av dagens koronaprøver.

Mikrobiologisk laboratorium på SIV har raskest svartid av samtlige laboratorier i Helse Sør-Øst

Diagnostikken omfatter en rekke forhold som har krevd omorganisering og tilrettelegging. Mange faggrupper på avdelingen har vært involvert: Midlertidige løsninger med håndtering av store mengder papirrekvisisjoner for kontoransatte, etter hvert etablering av elektroniske rekvireringssystemer for teststasjonene, sikre og planlegge forutsigbar tilgang på reagenser og forbruksmateriell, organisering av arbeidet parallelt med annen diagnostikk, endrede vaktordninger, overføring av prøvesvar til nasjonal kjernejournal og formidling av positive prøvesvar til kommuneoverleger. Laboratoriet er faktisk det laboratoriet som har levert prøvesvar raskest av samtlige laboratorier i HSØ. - På alle målinger så har vi ligget på topp med godt under 24 timers svartid, jevnt over også i de mest hektiske ukene, forteller avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones. 
Klikk for stort bildeDette er et laboratorium som leverer veldig raskt. På alle målinger så har vi ligget på topp, forteller avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones.
Det er ingen tvil om at den raske svartiden har gjort kommunenes smitteoppsporingsarbeid mer effektivt og kan ha avverget både større utbrudd og på den andre siden også har kunnet bidra til å holde skoler og barnehager åpne fordi et begrenset smitteomfang har blitt tidlig avklart. 

Klikk for stort bildeInger Lill Anthonisen forklarer prosessen godt og viser ordfører Anne Rygh Pedersen hvordan man tolker prøveresultatene. 
Alle avdelingens ansatte har på en eller annen måte blitt påvirket av pandemiens krav til omstilling og ekstra innsats. Noen har stått på mer enn andre. I dag ble avdelingens innsats hedret av ordførerens besøk.Klikk for stort bildeFra venstre HR-direktør Bente Krauss, avdelingsleder Bodil Tidemand Ruud og ordfører Anne Rygh Pedersen som ga kake og fikk super omvisning på avdelingen.
- Jeg vil rette en stor takk med velfortjent kake til de ansatte på laboratoriet for deres uvurderlige innsats i en krevende tid, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. 

Til toppen