-Jeg gjør dette for bedre alderdom

-Jeg gjør dette for bedre alderdom

Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen kan være stor for mange, derfor har Tønsberg kommune startet et helt unikt mestringskurs for aldersgruppen 60-75 år.

  

Utenfor kursrommet på Re helsehus sitter Tormod Gran og Marit Nachjem. De har tatt turen til Re for siste kursdag i Tønsberg kommunes mestringskurs: «Endringer og muligheter – mestringskurs for aldersgruppen 60 -75»

-Jeg må selv ta ansvar for hvordan jeg vil ha det. Vi har et valg: Vi kan sitte hjemme å klage på at ingen kommer på besøk og at kroppen aldres, eller vi kan velge selv hvordan vi vil ha det å gjøre ting vi liker, sier Marit.

Marit har vært brukerrepresentant og har vært med på å gi innspill til kursinnhold helt fra idefase, planlegging, gjennomføring og evaluering.

-Hennes innspill har vært veldig viktige i utformingen av kurskonseptet, sier psykolog og kursholder  Tone Hansen.

Det er nettopp det å ta gode og bevisste valg som er noen av målene for gratiskurset som går over seks kursdager med teori. Psykisk helse, relasjoner og livsmestring har stått på planen.

Tormod og Marit er ikke i tvil om at kurset har gitt de nettopp disse verktøyene.

-Nå går jeg forbi sjokoladehylla, og jeg har blitt mer åpen for å gå på kunstgalleri, Tormod ler. –Det handler om å være mer bevisst på valgene man tar, både når det gjelder den psykiske og fysiske helsa. Er det på plass blir sjansen for å ha det bedre lenger i livet større, sier han alvorlig.

-Dette kurset er nybrottsarbeid som et resultat av at to brukerrepresentanter Marit Nachjem og Ellen Hæhre , kursholder og psykolog Tone Hansen og meg. Vi har tatt utgangspunkt utfordringene som synligjøres i reformen «Leve hele livet, innbyggerundersøkelse og kommunens plan «Tidlig innsats», og prøvd å utvikle et kurskonsept som kan imøtese noe av dette ved å bruke psykologfaglige virkemidler, innspill fra brukerrepresentanter og klinisk erfaring. Tone har videreutviklet kurskonseptet med faglig innhold. «Endringer og muligheter – mestringskurs for aldersgruppen 60-75» er utviklet i tråd med kunnskapsbasert praksis og muliggjort gjennom tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunen, sier Hilde Trandokken som er lærings- og mestringskoordinator i Tønsberg kommune.

-Ja, jeg er sikker på at vi vil få lønn for dette kurset i årene fremover. Vi har fått viktige verktøy. Leve, tenke, handle. Det handler også om å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og lære seg å akseptere det vi ikke kan gjøre noe med, forklarer Marit.

Kursgjengen består av 13 deltakere i alderen 60-75 år. De to gangene kurset har vært arrangert har det vært god respons.

-Jeg fortalte en kamerat om kurset, han ble bekymret for at det er noe jeg strever med. Det gjør jeg ikke, men jeg deltar av nysgjerrighet, med et ønske om å lære og møte andre og håper det kan gi  god livskvalitet også fremover. En bonus er også at jeg har blitt kjent med mange forskjellige flotte mennesker med ulik bakgrunn, forklarer Tormod.

-Vi blir utfordret på å treffe nye mennesker. Det har en stor verdi å skape nye relasjoner. Jeg har vært med på et kurs tidligere, og de av oss som ønsker det møtes fortsatt til hyggelige aktiviteter, legger Mari til.

I tillegg til det teoretiske kursopplegget er det lagt opp til like mange dager med kulturelle- og fysiske aktiviteter. Museum, tur, trening med Frisklivssentralen og bowling har stått på programmet. Målet er å tilrettelegge for at deltakerne skal skape nettverk. Før og etter aktivitetene får deltakerne arbeidsoppgaver som skal sette i gang prosesser som gir verktøy som kan brukes ellers i livet.

-Vi har jo alle ting vi syntes er vanskelig, og når vi kjenner hverandre er det enklere å dele og trene på situasjoner. Også kjenner man på et godt fellesskap, sier Mari.

-For meg har det å være med på nye aktiviteter bidratt til at jeg har funnet flere ting å finne på selv utenfor kurset. Det er med på å styrke livsgleden. Også har det selvfølgelig bidratt til at vi som gruppe har blitt godt kjent, og det har vært veldig hyggelig, sier Tormod.

Som mann er han i mindretall i gruppa. –Ja, jeg tror damer er flinkere til å melde seg på slikt og ta vare på egen helse. Vi menn tror vi vet alt på forhånd, men dette kurset handler om bevisstgjøring, så jeg mener alle har glede av dette, sier han oppfordrende.

Kurset er det eneste av sitt slag for denne aldersgruppen, og kommunen skal arrangere en ny runde til høsten, og deretter se på muligheten for at dette kan bli et varig tilbud.

- Det at kommunen har en lærings- og mestringskoordinator som har en helhetlig tenkning rundt mestring og tilrettelegger for å synligjøre kurstilbud er vi veldig glade for, forklarer psykolog og kurslærer Tone Hansen.

Mestringskurs er et av mange kurs som tilbys av Tønsberg kommune.
Se kursoversikten på kommunens kursportal

-Jeg må få lov til å rose kommunen som tilbyr dette til oss. Dyktig kursholder, mye å lære og hyggelig på veien. Jeg har bare godt å si. Dette burde flere bli med på, oppsummerer Tormod før pausen er over og de to går inn for å fylle på med flere verktøy og gode opplevelser på den siste kurskvelden. 

Til toppen