Lanserer ressursbank for seksuell helse

- Mange blir usikre når de snakke med barn om seksualitet, sier psykologspesialist Marthe Opsal. Prosjektet «Alt i meg» har som mål å heve kompetansen om barn og unges seksuelle helse blant både foreldre og ansatte i skoler, barnehager og hjelpetjenester, og nå har kommunen lansert en egen ressursbank på nett.

Marte Opsal, Kjersti Draugedalen og Marte Feen.  - Klikk for stort bildeMarte Opsal, Kjersti Draugedalen og Marte Feen.

 

Besøk ressursbanken "Alt i meg" her

«Mamma, hvordan ble jeg til?»  

Dette enkle spørsmålet kan frembringe svettetokter hos mange foreldre, og det er nok flere som har stammet og stotret seg gjennom «praten» med sitt eget barn.

- For noen er seksualitet fremdeles litt tabubelagt og vanskelig å snakke om, og både foreldre og ansatte i skoler og barnehager kan oppleve det som litt krevende å snakke med barn om seksualitet. Samtidig blir barn helt ned i barnehagealder eksponert for både seksualitet, kroppspress og mye som vi kanskje vil definere som usunt gjennom TV og internett. Da er det viktig at de voksne har kompetanse til å snakke med barnet på en trygg måte, sier Marthe Opsal.

Digital verktøykasse

«Alt i meg» er et prosjekt som har som mål å heve kompetansen om seksuell helse både blant barn og unge, deres foresatte og alle som jobber med barn og unge i kommunen. Nå håper Opsal at mange vil ta i bruk den nye ressursbanken på kommunens nettsider.

- Dette er en ressursbank med mye god, kvalitetssikret informasjon. Der kan man både lese om den voksnes rolle i møte med barn og unge, om sunn seksuell helse og utvikling, og om seksuelle overgrep og skadelig seksuell atferd. I tillegg finner man ressurser og tips til bøker, filmer og nettsider om temaet som er tilpasset ulike aldersgrupper, sier hun.

Hun forteller at mange har etterspurt en slik ressursbank – særlig når det allerede har oppstått vanskelige situasjoner.

- Dette er etterspurt når det er trøbbel, og når noen for eksempel har opplevd at et barn har utfører grenseoverskridende eller skadelig seksuell atferd. Men jeg råder alle til å besøke siden før det oppstår problemer. Dette handler om skolering og forebygging, og siden ligger åpent tilgjengelig for alle, sier hun.

- Også barn har en seksualitet 

For mange er seksualitet et begrep som kanskje først og fremst tilhører voksenverdenen, men Opsal er opptatt av at også barn har en seksualitet.

- Barns seksualitet er en del av den helhetlige utviklingen hos barnet, og er like viktig som utviklingen av for eksempel motorikk og språk. På nettsiden til «Alt i meg» kan man lese om hva som er forventet seksuell atferd på de ulike alderstrinnene. Det handler også om følelser, kropp og identitet, sier hun.

Hun mener det er viktig at barn får muligheten til å utforske sin egen seksualitet på en naturlig måte uten å bli påført skam, men at det samtidig er viktig å være bevisst på seksuell atferd som kan være grenseoverskridende og skadelig.

- Det kan for eksempel gi grunn til bekymring hvis små barn er opptatt av voksen seksualitet og bruker et voksent språk om seksualitet. Seksuelle overgrep mot barn er et økende folkehelseproblem, og tidlig innsats er viktig for å forebygge denne utfordringer. Derfor er det viktig at trygge voksne har kunnskap og kompetanse om både seksuelle overgrep og bekymringsfull seksuell adferd blant barn.  Men vi må aller først starte med det sunne, før vi kan snakke om det som ikke er greit. Da må voksne ha kompetanse, sier hun.

Besøk ressursbanken "Alt i meg" her