Ønsker å stenge rom-leiren på Trettepletten

Ønsker å stenge rom-leiren på Trettepletten

Rådmannen anbefaler kommunestyret å avvikle leiren med campingvogner på Trettepletten. Forslaget kommer etter at flere etater og kommunen selv, er bekymret for sikkerheten i leiren. Klikk for stort bilde Hans Philip Hofgaard/ NRK

Er ikke forsvarlig

Trettepletten har siden 2014 vært oppholdssted for EØS-borgere uten fast bopel som oppholder seg i Tønsberg. Kommunen har tilrettelagt noe og frivillige organisasjoner har bidratt inn i arbeidet med leiren. Klikk for stort bildeJan Ronald Eide  

- Det ble tilrettlagt for denne gruppen på Trettepletten for å minske konfliktene mellom øvrige innbyggere og EØS-borgere uten fast bopel som campet på  ulike offentlige steder, sier Jan Eide, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester. 

Leiren med campingvogner og bobiler har i perioder fungert greit, men nå er det i følge rådmannen, ikke lengre forsvarlig å opprettholde den blant annet på grunn av brannsikkerheten.

Frykter for sikkerheten

Både brannvesenet, politiet og miljørettet helsevern har vært på befaringer i leiren og merket seg flere forhold som gir grunn til bekymring.

Brannvesenet er redd for at menneskeliv vil gå tapt i en eventuell brann, mens politiet blant annet er redd for at beboerne i leiren er eller blir rekruttert til kriminell aktivitet. Det er også observert personer tilknyttet narkotikakriminalitet og organisert kriminalitet i leiren.

- Vår vurdering er at leiren ikke kan driftes slik den gjør i dag. Vi er svært bekymret for flere forhold, blant annet de konsekvensene en eventuell brann ville kunne føre med seg, sier Eide.

Miljørettet helsevern betegner forholdene i leiren som uverdige, med mangelfulle muligheter til å ivareta hygieniske forhold og smittevern.

Må rydde eller stenge

Forholdene i leiren gjør at man enten må rydde området og avslutte leiren, eller få kontroll på den på en helt annen måte enn man har hatt frem til i dag.

- For å få leiren opp på et nivå som er tilfredsstillende med tanke på sikkerhet og verdige boforhold, er det nødvendig med en oppgradering til om lag 9 millioner kroner. Det dreier seg blant annet om opprydning, etablering av et servicebygg med toalett og kjøkken og endring av innkjørsel, sier Eide.

For å få bedre kontroll på leiren må kommunen dessuten søke om godkjenning etter plan og bygningsloven med de endringer som da eventuelt må gjennomføres.

- Vår samlede vurdering er at det ikke vil være gjennomførbart med så omfattende tiltak som må til for å kunne opprettholde leiren. Samtidig kan ikke kommunen stå ansvarlig for en leir som brannvesenet er bekymret for i forhold til at menneskeliv kan gå tapt, sier Eide.

Kommunestyret får saken til politisk behandling 10. mars.

Hjelp med hjemreise

Det er Røde Kors som har stått for den praktiske oppfølgingen av leiren.

- Vi har hele tiden samarbeidet godt med Tønsberg kommune om vårt frivillige arbeid på Trettepletten, og er takknemlig for det. Vi er avhengige av støtte fra kommunen i dette arbeidet, så uten den har vi dessverre ingen andre alternativer enn å avvikle vårt arbeid i leiren også, sier leder for Røde Kors Tønsberg, Ellen Kristine Bjørnsen.

Personene som oppholder seg i leiren nå vil bli gitt opplysninger, råd og veiledning i samarbeid med Røde Kors som har hatt den praktiske oppfølgingen i leiren. Det vil vurderes individuelt om de er i behov av bistand for å komme seg tilbake til hjemlandet sitt.

- Det vil være en mulighet å tilby økonomisk bistand til rimeligste hjemreise i de tilfellene hvor personen ikke får bistand fra kilder i hjemlandet sitt, sier Eide.

Til toppen