Oppgradering av parkeringsområde utenfor Flinthallen

I forrige uke startet arbeidet med å oppgradere parkeringsområdet som hører til Flint idrettsanlegg.  Nå skal det bli enklere og tryggere å komme seg til trening, kamper og arrangementer. 

Oppgraderingen vil blant annet gi tydelige skillelinjer mellom biltrafikk og der syklende og gående kan ferdes.  Mer belysning vil også gjøre det tryggere for de myke trafikantene. For å forhindre trafikkkaos ved kjøring og henting, blir det egne dropsoner og rundkjøring.  På parkeringsområdet blir det oppmerkede plasser for å utnytte plassen best mulig.  Anlegget blir klart i slutten av august.

Hvordan blir det i anleggsperioden?

Anleggsområdet er godt skiltet og inngjerdet slik at bilister og myke trafikanter trygt kan passere området. 

Oppfordrer til samkjøring

Oppgradering av parkeringen gjøres i flere faser slik at vi opprettholder flest mulig parkeringsplasser til de som skal benytte Flinthallen eller Slagenhallen. Men det blir noe redusert parkeringskapasitet.  Derfor kan det være lurt med samkjøring ved større arrangmenter. 

Noe støy 

Naboer kan oppleve noe støy i forbindelse med graving og asfaltering.
 

Slik blir det nye parkeringsområdet

  • Markering av områder for droppsone med rundkjøring
  • Eget område inn mot hallen som er forbeholdt myke trafikanter. 
  • Tydelige skillelinjer mellom gang- og sykkeltrasse og biltrafikk
  • Egne  HC‐plasser
  • Mer belysning
     

Anleggstid

Oppstart: 6. mai
Avslutning: ca 30. august
 

Plantegning for det nye parkeringsområdet ved Flinthallen

Kartoversikt over anleggsområdet - Klikk for stort bilde


 

Kontaktpersoner (i prioritert rekkefølge)