Strandryddedag med klasse 5a fra Ringshaug skole, Oslofjordens friluftsråd og ordfører på Karlsvika

Strandryddedag med klasse 5a fra Ringshaug skole, Oslofjordens friluftsråd og ordfører på Karlsvika

- Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft, sier Unni Bu, kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og inkludering i Tønsberg kommune. Hun er også koordinator for årets TV-aksjon.Klikk for stort bildeFra v. Anne Lise Bekken i Oslofjordens friluftsråd, Unni Bu kommunalsjef, og ordfører Anne Rygh Pedersen på Karlsvika i dag.

I dag var Ordføreren med klasse 5a på Ringshaug skole, Oslofjordens Friluftsråd samt TV-aksjons koordinator i gang med å rydde stranda på Karlsvika i forbindelse med TV-aksjonen 2020. Her kan du lese mer om selve TV-aksjonen.

Strandryddedagen koblet opp mot læreplan 

                                                                                                                                                              Dag-Roal Wisløff og Anne Lise Bekken i Oslofjordens friluftsråd gjorde seg klare med bål og kaffe før ordfører og skoleklassen skulle komme. Klikk for stort bildeDag-Roal Wisløff og Anne-Lise Bekken fra Oslofjordens friluftsråd De fortalte ivrig om forsøpling og konsekvensene med søppel i havet. Fortalte om plast og annet farlig avfall, samt stilte gode spørsmål til elevene. 

Klikk for stort bildeEngasjerte barn fra Ringshaug skoleEn fin gjeng fra Ringshaug skole svarer på spørsmål om forsøpling, og Oslofjordens friluftsråd forteller om hva elevene skal gjøre for å kjenne igjen farlig avfall.    
Klikk for stort bildeElevene står og lytter til råd og kommer med gode spørsmål."Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre avfallssystemer. I samarbeid med befolkningen, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen og redusere bruken av unødvendig plast," sier WWF på vegne av TV aksjonen NRK.  Klikk for stort bildeUtdeling av hansker og ryddeposer til ordfører Anne Rygh Pedersen og barna fra Ringshaug skole 

Til toppen