Styrker kommunelege-laget

Styrker kommunelege-laget

Mette Vikan Andersen Morten Lindbæk er konstituert som kommuneoverlege fra 1. februar og Julie Omvik er ansatt som assisterende kommuneoverlege fra 1. mai 2022.

Lindbæk vil fungere som kommuneoverlege denne våren. I tillegg tiltrer Irena Jakopanec stillingen sin som kommuneoverlege 1. mars.

Les også: Ny kommuneoverlege 1. mars

- Jeg er veldig glad for at vi har fått både Lindbæk og Omvik med på laget. Vi ser hvor viktig kommuneoverlegefunksjonen er, og jeg er sikker på at vi nå har funnet et robust og dyktig lag, sier kommunalsjef Mette Vikan Andersen.  

Lindbæk er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet som fastlege i Stokke kommune fra 1983-2017.  Fra 1992 har han vært tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og har gjennomført forskning og undervisning om luftveisinfeksjoner, antibiotikabruk og resistens. Fra starten i 2006 ledet han  Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) som arbeider med forskning og fagutvikling blant helsepersonell og informasjon  rettet mot publikum.  Han har vært professor siden 2006 og er nå prof.emeritus.

Omvik har tidligere jobbet som sykehjemslege, fastlege og innenfor rehabilitering. Hun er under et spesialiseringsforløp som lege innenfor allmennmedisin, og vil tiltre som assisterende kommuneoverlege fra 1. mai. 

Til toppen