Tre millioner til «Ole IV»

Tre millioner til «Ole IV»

Miljødirektoratet har gitt Tønsberg kommune et tilskudd på tre millioner kroner til anskaffelse av el-ferge mellom Husvik og Husøy. I høst skal politikerne ta stilling til om kommunen skal gå til anskaffelse av en slik ferge eller ikke.Klikk for stort bildeOle III kan bli erstattet av en ny, elektrisk ferge.  

- Dette er veldig hyggelig, sier kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, Jan Eide.

I vinter søkte kommunen om støtte fra Klimasats, en tilskuddsordning under Miljødirektoratet som skal underbygge klimavennlige satsinger i kommunen. I dag kom meldingen om at kommunen vil motta et tilskudd på tre millioner kroner dersom politikerne prioriterer å bytte ut dagens «Ole III» med en ny, elektrisk «Ole IV».

- Dagens ferge er en gammel, dieseldrevet båt, og direktoratet ser verdien av å bytte den ut med en ny, elektrisk ferge. Tilskuddet på tre millioner kroner vil komme godt med dersom kommunen beslutter å gjennomføre en slik investering, sier Eide.

Anskaffelsen av en elektrisk «Ole IV» vil innebære en total investering på rundt 14 millioner kroner.

Til politisk behandlingKlikk for stort bildeJan Eide, kommunalsjef eiendom og tekniske tjenester. 

Eide understreker at det lovede tilskuddet fra staten ikke utgjør noen garanti for at det nå blir elektrisk ferge mellom Husvik og Husøy.

- Kommunen står i en krevende økonomisk situasjon, og vi er i gang med et omfattende, økonomisk omstillingsarbeid. Vi har satt i gang et prosjekt som heter «Handlingsrom 2024», og er i ferd med å utarbeide en omstillingsplan med en rekke konkrete innsparingstiltak. Politikerne vil få denne planen til politisk behandling i september, og da blir det opp til dem å foreta sine prioriteringer, sier han.

Han kan ikke garantere at verken «Ole III» eller «Ole IV» går fri når sparekniven tas i bruk.

- Nå er vi i en situasjon der vi snur hver stein, og jeg kan ikke forskuttere den politiske behandlingen. Men hvis kommunestyret ønsker å prioritere ny el-ferge, er vi klare til å gå ut med anbud for anskaffelse allerede i høst, sier Eide.

Dyrere i drift

Dagens ferge koster det om lag 600.000 kroner i året å drifte. En ny, elektrisk ferge vil være vesentlig dyrere i drift.

- Planen på sikt er å gjøre fergen autonom, altså at den kan være i drift uten bemanning, men dette vil ligge et godt stykke frem i tid. Hvis vi skaffer oss en el-ferge nå, vil det være snakk om en bemannet løsning. I tillegg til investeringen på 14 millioner vil vi da få årlige driftskostnader på om lag tre millioner kroner, sier Eide.

Til toppen