Syv millioner til forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd

Tønsberg kommunen får syv millioner kroner til et innovasjonsprosjekt i samarbeid med USN og internasjonale forskere.  Kjersti Draugedalen skal lede innovasjonsprosjektet som vil ha en varighet på fire år.

Prosjektet skal se på kompetanseheving gjennom prosjektet «Alt i meg» kan bedre læreres mulighet til å beskytte barn og unge mot seksuelle krenkelser. Prosjektet skal også prøve ut og forske på ulike former for tverrfaglig samarbeid for å identifisere hva som fungerer og hva som kan utvikles videre.  Les om prosjektet her.