Hjelp til selvhjelp ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Det finnes mange selvhjelpsressurser, både digitalt og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale.

Selvhjelpsprogram på nett

Korte filmer med ulike temaer som angst, depresjon, fobier og søvnproblematikk

Se digitale selvhjelpskurs på siden til NHI.no

 

Tips for økt hverdagsglede

Filmer om hverdagsglede på psykiskhelse.no

Helsedirektoratets temaside for psykisk helse

Helsebiblioteket

 

Selvhjelp Norge

Se hvordan komme i gang med selvhjelpsgruppe på siden til Selvhjelp Norge