Bål, grilling og brenning av hageavfall

Kort fortalt

 • Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i utmark. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.
 • Det er egne regler for sankthansbål.
 • Du har ikke lov å brenne avfall eller miljøfarlige komponenter noe sted
 • I Tønsberg kommune er det forbudt å brenne hageavfall hele året


Dette er lov

 • Bruk av grillinnretninger, bålpanner og utepeis til rekreasjon i direkte tilknytning til egen bolig/fritidsbolig og uten at dette fører til plager for naboer eller andre.
   
 • Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 14. september til 14. april, eller når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.
   
 • Sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg. Se reglene i neste avsnitt.
   
 • Brenning av kvist fra kantrydding og hogstavfall på stedet for landbruksnæringen, som er tillatt i perioden 16. september til 14. april.
  Varsling skal gjøres i forkant ved å ringe direkte til telefonnummer 33314110.
  Mer informasjon finner du på nettsiden til sørøst 110 ved å følge linken her 
   

Klikk her for å lese Miljødirektoratets veileder “Hvor kan jeg tenne bål?”

 

Klikk her for å se hvor det finnes tilrettelagte steder for grilling i Tønsberg kommune

 

 

Sankthansbål 23. juni

Det kreves ingen søknad eller melding om tenning av bål ved kysten denne kvelden eller nærmeste helg før eller etter sankthans.

Regler for sankthansbål

 • Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse
 • Ha slokkemidler som vannslange/bøtter i umiddelbar nærhet
 • Vindretning og styrke må vurderes
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
 • Miljøfarlige, forurensende materialer og avfall er det forbudt å brenne
 • Sørg for at barn holder avstand
 • Bålet skal være fullstendig slokt når det forlates
 • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på telefon 110

 

 

Forskrift om brenning av avfall

Kommunestyret i Tønsberg har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall. Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer. 

Du kan lese forskriften på Lovdata.no

 

Dispensasjon

Tønsberg kommune kan etter søknad på visse vilkår gi dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning av avfall. Fyll ut søknadsskjema og send på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no,
 

Søknadsskjema for tillatelse til brenning i Tønsberg kommune.