Bål, grilling og brenning av hageavfall

Bål, grilling og brenning av hageavfall

Kort fortalt

 • Følg reglene for når og hvor du kan brenne bål!
 • Det er egne regler for sankthansbål
 • Du har ikke lov å brenne avfall eller miljøfarlige komponenter noe sted
 • I Tønsberg kommune er det forbudt å brenne hageavfall hele året

Forskrift

Kommunestyret i Tønsberg har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall. Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer. 

Du kan lese forskriften på Lovdata.no


Dette er lov

 • Bruk av grillinnretninger, bålpanner og utepeis til rekreasjon i direkte tilknytning til egen bolig/fritidsbolig og uten at dette fører til plager for naboer eller andre.
   
 • Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 16. september til 14. april, eller når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg.
   
 • Sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg. Se reglene i neste avsnitt.
   
 • Brenning av kvist fra kantrydding og hogstavfall på stedet for landbruksnæringen, som er tillatt i perioden 16. september til 14. april.
  Varsling skal gjøres i forkant ved å ringe direkte til telefonnummer 33314110.
  Mer informasjon finner du på nettsiden til sørøst 110 ved å følge linken her 
   

Sankthansbål 23. juni

Det kreves ingen søknad eller melding om tenning av bål ved kysten denne kvelden eller nærmeste helg før eller etter sankthans. Ved bålbrenningen skal det alltid være en ansvarlig leder tilstede. Det skal tas hensyn til vær- og vindforhold og en forsvarlig buffersone rundt brenningsområdet med slokkeutstyr. Lederen skal være tilgjengelig på telefon og skal ikke forlate området før det er fullstendig slokt.

Det er ikke lov å brenne miljøfarlige komponenter i bålet. 

 

Dispensasjon

Tønsberg kommune kan etter søknad på visse vilkår gi dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning av avfall. Fyll ut søknadsskjema og send på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no,
 

Søknadsskjema for tillatelse til brenning i Tønsberg kommune.

Til toppen