Frister for innlevering av skogfondssaker

Bildet viser en aktør som utfører ungskogpleie - Klikk for stort bildeUngskogpleie Rune Nordeide

Nå nærmer fristen seg for å levere inn refusjonskrav for skogfond.
Fristen for saker med tilskudd er den 25. november. Saker uten tilskudd må leveres innen 15. desember.

Det gis følgende tilskudd for 2022:

  • Ungskogpleie: 40 % av godkjent kostnad.
  • Suppleringsplanting: 30 % av godkjent kostnad.
  • Tettere planting: For nyplanting kan det gis inntil 60 % tilskudd av medgåtte kostnader, for inntil 50 planter/daa utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumstall. 

Mer informasjon om skogfond og tilskudd finnes på Tønsberg kommunes hjemmeside.