Informasjonsmøter - Tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer

Informasjonsmøter - Tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer

Storelva Sverre Dahl Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har ansvaret for å ta vare på. I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene.

I tillegg vet vi mye mer om effekten av tiltak som kan hjelpe oss å ta vare på matjorda, bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme.
Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag.

Mer informasjon om møtene finner du her (PDF, 682 kB).

Til toppen