Kurs i dyrking av fangvekster

Bildet er av jord fra jorder med og uten fangvekster. - Klikk for stort bildeJord fra jorder, med og uten fangvekster. Hans Ivar Nesse

I samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Viken inviterer vi til kurs i dyrking av fangvekster.

Tid, sted og påmelding

Tid og sted: 19. januar, 18:30 til 20:30, Våle samfunnshus.

Påmelding sendes til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no eller på telefon 986 56 612 innen 18. januar.

Kurset er gratis. Kaffe og noe å bite i blir servert.

Program for kurset den 19. januar

Innledning: Fordeler i forhold til erosjon og klima, mulighet for sikrere og større avlinger.

Praktisk dyrking av fangvekster: Fordeler og ulemper. Fallgruver, suksesskriterier, kontroll av fangvekstene, ugrassituasjon, hønsehirse, vekstskifteproblematikk, nitrogeneffekt, effekt på jordstruktur og vannhusholdning.

Markdager 2023

I løpet av 2023 har vi planlagt markdager 20. og 21. juni, 8. og 9. august, 17. og 18. oktober. Arrangementene er en del av et prosjekt om karbonfangst i jordbruksjord hvor det formidles kunnskap om dyrking av fangvekster og redusert jordarbeiding. Det er gratis å delta på alle kurs og markdager i dette prosjektet. Følg med på nettsidene til kommunen og NLR Viken for nærmere informasjon om de kommende markdagene. 

Filmopptak

Vi orienterer om at kommunen kommer til å filme på alle arrangementene. Formålet er å lage en video som viser landbrukets bidrag til å fange karbon og bedre vannkvaliteten.