Markvandringer – fangvekster

I samarbeid med Norsk landbruksrågiving Viken inviterer vi til markvandringer om fangvekster.

Når: Tirsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00 og fredag 18. august kl. 10.00 – 12.00.

Hvor: Hos Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Heianveien 231, Ramnes. 

Personer står i en åker - Klikk for stort bilde

Vi ser på forsøksfelt med en rekke ulike arter av vårsådde fangvekster, sådd i bygg, havre og hvete, i tillegg til fangvekster sådd i stående åker. Vi snakker om etableringsmetoder, aktuelle arter, økonomi etc. Det er fremdeles tid til etablere fangvekster i stående åker eller etter tresking. 

Tilskuddet til fangvekster som underkultur i korn eller sådd etter tresking er 220 og 320 kr per dekar. Det første kan kombineres med tilskudd til å la være å jordarbeide om høsten.
 
Det blir servert kaffe.

Markvandringa er gratis og er åpen for alle interesserte!

 

Når og hvor?

  • Tirsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00
  • Fredag 18. august kl. 10.00 – 12.00.
  • Hos Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Heianveien 231, Ramnes. 

 

Påmelding

Send gjerne en e-post til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no, så er det enklere å vite hvor mye kaffe vi skal trakte!