Økte satser for SMIL-tilskudd i jordbruket :)

Eksempel på SMIL-tiltak, oppgradering av hydroteknisk anlegg - Klikk for stort bildeEksempel på SMIL-tiltak, oppgradering av hydroteknisk anleggDet er mye penger igjen av årets pott til SMIL-tilskudd i jordbruket. Tønsberg kommune øker derfor tilskuddsprosentene, da kostnadsnivået samtidig har økt ved gjennomføring av tiltak. 

Satsene for tilskudd er økt fra:

  • 50 % til 70 % på forurensningstiltak.
  • 35 % til 50 % på kulturlandskapstiltak.

I første omgang gjelder dette ut 2022. 
 

Her er mer informasjon om SMIL-tilskudd.

For mer informasjon kontakt landbrukskontoret.