Store mengder med granbarkbiller lokalt

Store mengder med granbarkbiller lokalt

Ganger som granbarkbillene lager Berit Nordby Pettersen Nå må du følge med i skogen din! Særlig der snøen knakk mye skog i vinter, og der hvor det er mye gammel skog på skrinne områder. Faren for stedvis kraftige billeangrep er overhengende.

Les artikkelen om barkbillesituasjonen fra Tønsberg som er publisert på Norges Skogeierforbund sine sider her.

Til toppen