Velferdsordninger

Kort fortalt

  • Alle bønder har rett til hjelp dersom de blir syke
  • Du kan kontakte Vestfold landbrukstjenester hvis du har behov landbruksvikar
  • Du kan søke tilskudd som dekker lønnen til landbruksvikaren

 

Velferdsordninger