Alminnelig skjenkebevilling

Kort fortalt

  • Dersom du skal starte en virksomhet med servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. 
  • Tønsberg kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven.

Søk om alminnelig skjenkebevilling

Kontakt oss i Tønsberg kommune mandag til fredag kl 08.00 - 16.00.

Telefon 33 40 60 00 og spør etter Anne-Mette eller Ine.

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no