Bevillingsgebyrer 2023

Kort fortalt

  • Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.
  • Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

 

Omsetningsoppgave

Se alkoholpolitiske retningslinjer.
 

Manglende oppgave eller ubetalte gebyr

Dersom det ikke leveres omsetningsoppgave innen fastsatt frist vil bevillingshaver bli tildelt to prikker. Hvis det ikke betales bevillingsgebyr innen fastsatt frist får bevillingshaver ytterligere to prikker.
 

Kontakt oss

Tønsberg kommune, mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00 Telefon 33 40 60 00

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no