Bevillingsgebyrer 2024

  • Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.
  • Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

Omsetningsoppgave

Gå til omsetningsoppgave for salg - gjelder daglivarebutikker.

Gå til omsetningsoppgave for skjenking - gjelder for restauranter og lignende.

Ved omsetningsoppgaven skal det legges ved bekreftelse fra revisor/ statsautorisert regnskapsfører eller kopi av oppgaver fra leverandører.

 

Manglende oppgave eller ubetalte gebyr

Dersom det ikke leveres omsetningsoppgave innen fastsatt frist vil bevillingshaver bli tildelt to prikker. Hvis det ikke betales bevillingsgebyr innen fastsatt frist får bevillingshaver ytterligere to prikker.

 

Kontakt oss

Telefon 33 40 60 00 (Tønsberg kommunes sentralbord)

postmottak@tonsberg.kommune.no