Kunnskaps- og etablererprøven

Kort fortalt

 • For å få serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven.
 • For å få skjenkebevilling må styrer og stedfortreder ha bestått skjenkeprøven, og styrer bestått etablererprøven.
 • For å få salgsbevilling må daglig leder og stedfortreder ha bestått salgsprøven (kunnskapsprøven).

Påmelding og betaling

 • Alle som ønsker å gjennomføre prøven må være forhåndspåmeldt. Det vil si at du må ha fått en bekreftelse fra kommunen på dato og oppmøte.  
 • Gebyr for å avlegge prøve er kroner 400,- 
 • Gebyret betales i servicesenteret på rådhuset før prøven avlegges.
 • Prøvene gjennomføres annen hver onsdager kl 13.00 på rådhuset etter avtale

De som ønsker å avlegge kunnskaps- og etablererprøver, må ha med egen pc og mobiltelefon som trengs til innlogging for prøven.

Du kan fylle ut skjemaet for å melde deg opp til prøve, og sende dette inn. 
 

Påmelding til kunnskapsprøven og etablererprøven


Gjennomføring av prøvene

Du kan ta prøvene i Tønsberg kommune eller i en annen kommune. Begge prøvene er flervalgsprøver. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig.
De som ønsker å avlegge kunnskaps- og etablererprøver, må ha med egen pc (grunnet smitteverntiltak) og mobiltelefon som trengs til innlogging for prøven.

Etablererprøven

Etablererprøven består av 50 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 40 spørsmål for å bestå. Maksimalt tidsbruk:  90 minutter.

Kunnskapsprøven for salg og skjenking

 • Kunnskapsprøven består av 30 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 24 spørsmål for å bestå.
 • Det er en egen prøve for salgsbevilling og en egen prøve for skjenkebevilling.
 • Maksimal tidsbruk er 60 minutter.
 • Dersom du har dysleksi kan du få 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest.
 • Daglig leder må ha fylt 18 år for å kunne godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen, og styrer/stedfortreder må ha fylt 20 år for å kunne godkjennes som ansvarlige for skjenkebevilling, men prøvene kan avlegges før fylte 18/20 år.


Krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling

Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel for de involverte.

 • For å få serveringsbevilling må daglig leder ha bestått etablererprøven. Daglig leder må ha det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet, og må være over 18 år.
 • For skjenkebevilling, så må styrer og stedfortreder ha bestått skjenkeprøven i alkoholloven. Daglig leder og stedfortreder må være over 20 år, og må enten være ansatt i virksomheten eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.
 • For salgsbevilling så må styrer og stedfortreder ha bestått salgsprøve i alkoholloven.


Nyttige lenker

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøvene.  Dette kan bestilles hos vinn:

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Kunnskapsprøven - skjenkebevilling

Kunnskapsprøven - salgsbevilling

Pensum for kunnskapsprøven er alkoholloven og alkoholforskriften.

Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og lignende.