Eiendomsgrenser

Kort fortalt

  • Ønsker du å få avklart grensepunktene for en eiendom, kan du bestille en klarlegging av eksisterende grense. 
  • I utgangspunktet gjelder tjenesten for eiendommer som har matrikkelbrev eller koordinatbestemte målebrev.
  • For eiendommer uten koordinatbestemte målebrev blir saksbehandlingen mer omfattende og saksbehandlingsgebyret blir høyere.
  • Ønsker du en liten endring av grensene, kan du bestille grensejustering. I en grensejustering kan det kun overføres areal med en størrelse mindre enn 5 % av arealet til den minste av de 2 berørt eiendommene. Ønsker du å overføre mer må du søke om arealoverføring


Hvordan søker du?

 

Søknadsskjema for klarlegging av grense eller grensejustering (PDF, 143 kB) 

 

 

Hva koster det?

Gebyrene finner du under. Velg oppmålings og delingssaker i gebyrliste. 

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)