Ferdigattest og brukstillatelse

Søk om ferdigattest
 

Etter at søknaden er godkjent og byggeprosjektet ditt er ferdig, må du sende inn søknad om ferdigattest, slik at bygget kan tas i bruk lovlig. Det er gratis hvis du gjør det så fort prosjektet er ferdig, men hvis du venter for lenge må du betale gebyr for søknad om ferdigattest. 
Du bruker dette skjemaet: 

Søke om ferdigattest (PDF, 75 kB)

Den som har søkt om godkjenning, skal også sende inn søknad om ferdigattest (enten tiltakshaver eller ansvarlig søker). 

Skal du ta i bruk bygget selv om det er små gjenstående arbeider, kan du søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest. 

Søke om midlertidig brukstillatelse (PDF, 60 kB)